HENRIK LJUNG, CFO
Född 1958. Civilekonom, Lunds Universitet

Bakgrund som auktoriserad revisor och med mångårig erfarenhet som CFO bl a i Cerdo Bankpartner Aktiebolag, Acconeer AB, Ballingslöv AB, AB Sardus och Malmöhus Invest AB.

Är anlitad på konsultbasis motsvarande 25 % av en heltidstjänst.

Antal aktier: 10 000 st.

Antal teckningsoptioner: 10 000 st.