BG SVENSSON, STYRELSELEDAMOT
Född 1945. Civilekonom Lunds universitet.

Anställd på Lunds universitet sedan 2003, idag som rådgivare

till LU Holding AB.

Tidigare styrelseordförande i Forskarpatent Syd AB, VD för Lunds Universitets Utvecklings AB, VD för Connect Skåne, VD Science Village Scandinavia AB samt har innehaft en mängd olika ledande befattningar inom bank och finans, både i Sverige och utomlands.

Styrelsemedlem i Gabather AB och Ceratmo AB.

Antal aktier: 0 st.

Antal teckningsoptioner: 0 st.

Representerar LU Holding AB:s innehav om 1 620 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.