Bolagsbeskrivning

Antalet vävnadsprover ökar med en växande befolkning, högre genomsnittlig levnadsålder samt nya individanpassade behandlingsmetoder. Detta kräver fler och mer specifika analyssvar. Samtidigt är sjukvårdens kapacitet begränsad, vilket ger allt längre svarstider efter provtagning. Parallellt finns ett stort behov att digitalisera analysprocesserna, så kallad digital patologi.

Träffsäkerheten baserat på dagens infärgningsmetoder inom vävnadsdiagnostik är inte tillfredsställande vilket innebär att utlåtanden från patologer riskerar att vara felaktiga eller osäkra och därmed är behovet av ökad träffsäkerhet stort.

Med Lumitos unika och patenterade teknologi finns förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsproverna genom kortare analystider och högre kvalitet av analyserna. Lumitos teknologi ger även helt nya förutsättningar att söka efter flera sjukdomsindikationer i samma vävnadssnitt.

Historia

Bolaget bildades 2010 och är ytterligare en spin-off från den forskargrupp vid avdelningen för atomfysik vid Lunds Lasercentrum som under lång tid har letts av professor Stefan Andersson-Engels. Lumito kan därmed sälla sig till en rad av företag som spirat och växt ur denna forskarmiljö; Gasoptics Sweden AB och SpectraCure AB för att nämna några. Bolaget grundar sig på många års arbete av forskargruppens världsledande forskning inom området. Efter att i ett tidigt skede gjort ett försök att kommersialisera tekniken genom en affärsmodell baserat på licensiering av teknologin har Bolaget beslutat att ta tekniken till marknaden genom att utveckla egna produkter inom Digital Patologi.

Lumitos styrelse

MASOUD KHAYYAMI, STYRELSEORDFÖRANDE
Doktor i biokemi vid Lunds universitet.

ROLAND ANDERSSON,
STYRELSELEDAMOT
Professor i kirurgi, Lunds universitet

ULF BLADIN,
STYRELSELEDAMOT

URBAN WIDÉN,
STYRELSELEDAMOT

PROF. STEFAN ANDERSSON-ENGELS, STYRELSELEDAMOT
Teknologie doktor i fysik, 1990, Lunds universitet.


Lumitos ledande befattningshavare

STEFAN NILSSON, VD
Civilingenjör i elektronik, Lunds universitet.

ANDERS SJÖGREN, CTO
Civilingenjör och doktor (PhD), Lunds universitet.

HENRIK LJUNG, CFO
Civilekonom, Lunds universitet


Revisor

Ola Bjärehäll, auktoriserad revisor och partner
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB
Scheelevägen 27, 223 63 Lund

www.pwc.se

Forskargrupp och uppfinnare

Nedan listas de personer som främst har varit delaktiga i forskningen och uppfinningarna som lett fram till Bolaget så som det ser ut idag:

Stefan Andersson-Engels; professor i biofotonik vid både Medicinskt lasercentrum och Institutionen för fysik, bägge vid Lunds universitet. Internationellt känd för forskning på UCNP:s. Stefan Andersson-Engels är delägare och styrelseledamot i Bolaget.

Tidigare och nuvarande doktorander till Stefan Andersson-Engels:

  • Johan Axelsson; PhD i laserfysik med inriktning mot biofotonik
  • Haichun Liu; PhD i laserfysik med inriktning mot bl.a. UCNP, (numera forskare vid KTH i Stockholm)
  • Monirehalsalat Mousavi; doktorand med inriktning mot biofotonik vid Medicinskt lasercentrum och Institutionen för fysik
  • Pontus Svenmarker; PhD i laserfysik med inriktning mot biofotonik
  • Can Xu; PhD i laserfysik med inriktning mot bl.a. UCNP, (numera CTO vid Norsk Elektro Optikk Lund AB)

Anders Sjögren; PhD i laserfysik, CTO i Bolaget

Urban Widén; styrelseledamot i Bolaget.

Vetenskapliga rådgivare

Kontakta Lumito

Lumito AB
Gasverksgatan 1 SE-222 29 Lund, Sweden

+46(0)46-16 20 70
info@lumito.se

Reg. No: 556832-0062
VAT No: SE556832006201

Besöksadress

Gasverksgatan 1
SE-222 29 Lund, Sweden

Postadress

Gasverksgatan 1

SE-222 29 Lund, Sweden

Business & Administration

Stefan Nilsson
CEO
sn@lumito.se