Lumitos styrelse

MASOUD KHAYYAMI, STYRELSEORDFÖRANDE
Född 1963. Doktor i biokemi vid Lunds Universitet.

Gedigen erfarenhet från forskning inom medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet från bland annat Prolight Diagnostics AB (publ), SpectraCure AB (publ), GASPOROX AB (publ) och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer.

Styrelseledamot och VD i Spectracure AB (publ), Prolight Diagnostics AB (publ), Gasporox AB (publ).

Antal aktier, privat samt via närstående och bolag: 6 547 990 st.

Antal teckningsoptioner: 126 000 st.

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen

BG SVENSSON, STYRELSELEDAMOT
Född 1945. Civilekonom Lunds universitet.

Anställd på Lunds universitet sedan 2003, idag som rådgivare
till LU Holding AB.

Tidigare styrelseordförande i Forskarpatent Syd AB, VD för
Lunds Universitets Utvecklings AB, VD för Connect Skåne, VD
Science Village Scandinavia AB samt har innehaft en mängd
olika ledande befattningar inom bank och finans, både i
Sverige och utomlands.
Styrelsemedlem i Gabather AB och Ceratmo AB.
Antal aktier: 0 st.
Antal teckningsoptioner: 0 st.

Representerar LU Holding AB:s innehav om 1 620 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.

PROF. STEFAN ANDERSSON-ENGELS, STYRELSELEDAMOT
Född 1960. Teknologie doktor i fysik, 1990, Lunds universitet.

Professor i fysik vid Lunds universitet fram till 2016. Sedan 2016 föreståndare för Biophotonics vid Tyndall National Institute, Irland. Post-doc vid McMasters University i Hamilton, Ontario, Kanada. Mottog Erna Ebelings pris, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik, 2003. Förstahandskandidat vid utnämningen av professuren i biomedicinsk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1996. Medförfattare till mer än 150 artiklar i fackgranskade tidskrifter.

Styrelseledamot i SpectraCure AB (publ).

Andel aktier privat samt via närstående och bolag: 2 125 000 st.

Antal teckningsoptioner: 0 st.

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen

URBAN WIDÉN, STYRELSELEDAMOT
Född 1957.

Internationell ledare med mer än 25 års erfarenhet inom pharma-industrin varav 18 år som VD inom life science-bolag som AstraZeneca Ungern, Schering-Plough and Organon Biosciences Sweden, AutomationsPartner Sweden, Fürst Medicinskt Laboratorium Filial Sweden. Omfattande industriell och teknisk kunskap inom försäljning, marknadsföring, market access och ledning. Erfaren entreprenör med kompetens inom global marknadsföring, förvärv, organisk tillväxt och implementering av effektivitetsåtgärder.

Antal aktier: 0 st

Antal teckningsoptioner: 0 st.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.

Ledande befattningshavare

STEFAN NILSSON, VD
Född 1960. Civilingenjör i elektronik, Lunds universitet.

Mer än 20 års erfarenhet från att leda tillväxtbolag inom informationsteknologi, varav 11 år som VD. Tidigare arbete omfattar bl a; VD Exallon Systems AB, VD Consafe Infotech AB, VD Gasoptics Sweden AB, regionchef Sogeti Sverige AB, medgrundare av Evolti AB, ett private equity-bolag som investerar i IT sektorn i Öresundsregionen, managementkonsult Duciti Management AB.

Anlitad på konsultbasis i Lumito AB sedan april 2017 och anställd sedan 1 april 2018.

Antal aktier privat och via bolag: 1 239 643 st.

Antal teckningsoptioner: 20 000 st.

ANDERS SJÖGREN, CTO
Född 1974. Civilingenjör och doktor (PhD), Lunds universitet.

Mer än 15 års erfarenhet från att bygga och utveckla teknologier inom tekniksektorn. Tidigare arbete omfattar bl a utvecklingschef och CTO för Anoto AB.

Anlitad på konsultbasis motsvarande 20 % av en heltidstjänst sedan 2017.

Antal aktier via bolag som ägs till 50 %: 1 324 000 st.

Antal teckningsoptioner: 0 st.

HENRIK LJUNG, CFO
Född 1958. Civilekonom, Lunds Universitet

Bakgrund som auktoriserad revisor och med mångårig erfarenhet som CFO bl a i Cerdo Bankpartner Aktiebolag, Acconeer AB, Ballingslöv AB, AB Sardus och Malmöhus Invest AB.

Är anlitad på konsultbasis motsvarande 25 % av en heltidstjänst.

Antal aktier: 10 000 st.

Antal teckningsoptioner: 10 000 st.