Forskargruppen bakom marknadsnoterade SpectraCure står bakom Lumito – ett nytt spännande bolag med en ny och revolutionerande visualiseringsteknik för vävnadsanalys.

Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Forskargruppen har under många år letts av professor Stefan Andersson-Engels och ligger även bakom företag som exempelvis SpectraCure.

Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från s.k. uppkonverterande nano­partiklar och syftar bl.a. till att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av biopsier vävnadsprover. Genom att utveckla ett nytt innovativt analysinstrument vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker diagnostik i den individ­anpassade sjukvården.

Styrelse och ledning

Stefan Nilsson, Vd

Civilingenjör i elektronik, 1985, Lunds universitet. Mer än 20 års erfarenhet från att leda tillväxtbolag inom informationsteknologi.

Dr. Masoud Khayyami, styrelseordförande

Doktor i biokemi vid Lunds Universitet. Gedigen erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna.

Prof. Stefan Andersson-Engels, styrelseledamot

Teknologie doktor i fysik, 1990, Lunds universitet. Professor i fysik vid Lunds universitet fram till 2016.

Urban Widén, styrelseledamot

Internationell ledare med mer än 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Omfattande industriell och teknisk kunskap.

BG Svensson, styrelseledamot

Civilekonom, 1973, Lunds universitet. Anställd på Lunds universitet sedan 2003, idag som rådgivare till LU Holding AB.